Khí công nghiệp là loại nguyên liệu khí được sản xuất để sử dụng trong Công nghiệp. Các khí công nghiệp chính là nitrogen, oxy, carbon dioxide, argon, hydro, helium và acetylene… CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT là một công ty khí công nghiệp. CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT cung cấp tất cả các sản phẩm khí trên toàn quốc
 
Ngành công nghiệp sản xuất ra khí này được gọi là ngành công nghiệp khí công nghiệp. Cũng bao gồm cung cấp thiết bị và công nghệ để sản xuất và sử dụng khí. Sản xuất của họ là một phần của ngành công nghiệp hóa chất. Ngành khí công nghiệp thường được xem là “hóa chất chuyên ngành”.

Khí C2H4 Ethylene

Khí Ethylene, hay còn gọi là khí Etilen. Một loại khí dễ cháy không màu với hương thơm ngọt ngào, thơm ngon, ethylene có một loạt các ứng dụng thực tế và thương mại.

Khí Nitơ trong cuộc sống con người

Công ty TNHH khí công nghiệp An Phát chuyên cung cấp khí Nitơ tận nơi trên toàn quốc. Khí Nitơ trong hóa học là một loại khí không màu, không mùi và ở dạng khí trơ tinh...

Khí CO2 Công Nghiệp

CO2 còn gọi là Carbon Dioxide, hay có một số tên gọi khác như thán khí, anhiđrít cacbonic hay khí các-bô-nic. Hợp chất Carbonic ở điều kiện thường tồn tại ở dạng khí chứa hai nguyên tử oxy...

Khí Oxy Công Nghiệp - Khí Oxy/ Khí Oxy Lỏng

Khí Oxy có ký hiệu là O, thuộc nhóm VI A trong bảng tuần hoàn và có nguyên tử bằng 8. Khí Oxy là một nguyên tố phi kim loại, hoạt động mạnh mẽ và hầu như có khả năng tạo thành...

Khí Hidro Trong Công Nghiêp

Công ty TNHH khí công nghiệp An Phát chuyên cung cấp khí Hidro tận nơi trên toàn quốc. Khí Hidro là chất khí công nghiệp không màu, không mùi, cháy nổ thường được sử dụng ở...

Khí Acetylene Trong Công Nghiệp

Khí Acetylene bao gồm hai nguyên tử carbon và hai nguyên tử hydro với công thức là C2H2. Acetylene là một chất khí không màu với tính chất dễ bay hơi và được sử dụng phổ biến để làm nhiên...

Khí Argon Công Nghiệp/ Khí Argon Lỏng/ Khí Argon Tinh Khiết

Khí Argon có kí hiệu là Ar, là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có số nguyên tử bằng 18. Argon là một khí hiếm đứng thứ 3 trong nhóm 8 và trên thực tế, khí Argon...

Khí Helium/ Khí Heli sử dụng trong Y tế/ Khí Heli Công nghiệp

Khí Helium hay còn gọi tắt là Heli, là một nguyên tố nằm trong nhóm VIII của bản tuần hoàn Mendeleev và được ký hiệu là He. Khí He có nguyên tử bằng 2, nguyên tử khối bằng 4. Nguyên...