Khí Neon

Khí Neon là một loại khí hiếm nhẹ sau Heli. Khí này tạo ra ánh sáng da cam, ánh đỏ trong phòng thí nghiệm, là một loại khí hiếm, trơ và không màu. Neon có kí hiệu...

Khí Xenon

Khí Xenon có kí hiệu là Xe và số nguyên tử là 54 trong bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đây là một khi hiếm không màu, không mùi và rất...

Khí Krypton

Khí Krypton là một loại khí hiếm hay còn gọi là khí trơ, không màu, có kí hiệu hóa học là Kr và số nguyên tử là 36 có mặt trong khí quyển của trái đất dưới dạng...